mculture photo

ประเพณี

งานนมัสการพระพุทธมงคลนิมิตเทพประสิทธิ์ประทานพร

แหล่ง : บ้านวังโน อำเภอวังยาง (นาแก) จังหวัดนครพนม

ประเพณีเกี่ยวกับ : ศาสนา

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พระมหาดำรงค์ วรเสโน เจ้าอาวาสวัดวังโน ตำบลหนองโ...

mculture photo