mculture photo

ประเพณี

งานนมัสการพระพุทธมงคลนิมิตเทพประสิทธิ์ประทานพร

แหล่ง : บ้านวังโน อำเภอวังยาง (นาแก) จังหวัดนครพนม

ประเพณีเกี่ยวกับ : ศาสนา

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พระมหาดำรงค์ วรเสโน เจ้าอาวาสวัดวังโน ตำบลหนองโ...

mculture photo

ศิลปะพื้นถิ่น

หมอลำเพลิน ( ตำบลแคนน้อย )

แหล่ง : บ้านหนองเลิง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประเพณีเกี่ยวกับ : ศิลปะการแสดง ขับร้อง

หมอลำ เป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทย สามา...

mculture photo

อาหาร

หมูฮ้องส้ม

แหล่ง : โคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ประเพณีเกี่ยวกับ : อาหารพื้นถิ่น

หมูฮ้องส้ม เป็นอาหารพื้นบ้านของพังงา มาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามา...

mculture photo

การแต่งกาย

ผ้าไหม

แหล่ง : ตาดข่า อำเภอหนองหิน (ภูกระดึง) จังหวัดเลย

ประเพณีเกี่ยวกับ : ผ้าทอ

การทอผ้าไหมเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มเป็นงานฝีมือที่ต้...

กิจกรรม