แหล่งมรดกโลก

มรดกโลกทางวัฒนธรรม

  • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (TH | EN)
  • นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (TH | EN)
  • เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (TH | EN)

มรดกโลกทางธรรมชาติ

  • ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (TH | EN)
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (TH | EN)